съмнение

същ. - подозрение, опасение, страх, мнителност, недоверие, недоверчивост, липса на доверие
същ. - неувереност, колебание, двоумение, скептицизъм, нерешителност, боязън, несмелост, малодушие, маловерие, неубеденост, смутеност, гузност
същ. - неопределеност, предположение, догадка, енигма, тайна
същ. - скрупули, угризение на съвестта

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • имам съмнение — словосъч. съмнявам се, усъмнявам се, подозирам, не ми вдъхва доверие, не ми се вярва, не ми е за вярване, не вярвам словосъч. колебая се, не се решавам, двоумя се, страхувам се, не се доверявам …   Български синонимен речник

  • поставям под съмнение — словосъч. оспорвам, опровергавам, оборвам словосъч. повдигам възражения срещу, нападам, нахвърлям се върху словосъч. хвърлям сянка върху, дискредитирам, излагам …   Български синонимен речник

  • поставяне под съмнение — словосъч. оспорване, оборване, опровергаване, опровержение …   Български синонимен речник

  • положително — нар. без съмнение, безсъмнено, не ще съмнение, няма съмнение, безспорно, несъмнено, действително, реално нар. вярно, сигурно, непременно …   Български синонимен речник

  • несъмнено — нар. безсъмнено, без съмнение, не ще съмнение, безспорно, неоспоримо нар. вярно, сигурно, положително, непременно нар. разбира се, естествено, по общо признание …   Български синонимен речник

  • усъмнявам се — гл. съмнявам се, изказвам съмнение, изказвам недоверие, подозирам, изпитвам съмнение, не се доверявам, не ми вдъхва доверие, не вярвам, не повярвам …   Български синонимен речник

  • без друго — словосъч. непременно, положително, и без това, сигурно, на всяка цена, вън от това, освен това, без съмнение словосъч. разбира се, точно така …   Български синонимен речник

  • безспорно — нар. несъмнено, явно, категорично, безсъмнено, не ще съмнение, действително, наистина, очевидно, сигурно нар. положително …   Български синонимен речник

  • безсъмнено — нар. безспорно, несъмнено, явно, категорично, не ще съмнение, действително, наистина, очевидно, сигурно …   Български синонимен речник

  • боязливост — същ. боязън, страх, трепет, малодушие, плахост, нерешителност, стеснение, смущение, безпокойство същ. съмнение, подозрение, недоверчивост, подозрителност същ. свенливост, стеснителност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.